roofvogels, buizerd, valken. havik

Roofvogels

nancyderidder-fotografie.nl

nancyderidder-fotografie.nl

In Nederland kan je overal roofvogels tegen komen. Sommige broeden in bossen, anderen juist in open gebieden.
Vooral tijdens de najaarstrek kan je hoog in de lucht roofvogels zien. Goede plaatsen zijn bijvoorbeeld de duinen, bosranden en heideterreinen.

Buizerds zie je vaak langs de kant van een snelweg of op een paaltje in een weiland. Torenvalken hangen vaak “biddend” in de lucht op zoek naar een muis.

Het is niet echt makkelijk om een roofvogel te fotograferen, ja je kan natuurlijk naar de roofvogelshows gaan maar ik heb het over roofvogels in de vrije natuur. Ze zijn van nature erg schichtig en schrikken dus erg snel. Het is dus een absolute uitdaging om deze prachtige vogels op de foto vast te leggen.

Wat vaak ook wel helpt is om in speciale vogelhutten plaats te nemen, de kans dat je dan een roofvogel goed kan fotograferen zonder dat hij wegvliegt is dan meer aanwezig, maarja het blijft de natuur dus als je pech hebt kan je een hele dag zitten en geen 1 roofvogel zien.

Klik op een foto naar keuze in de gallery om hem in groter formaat te bekijken
Buizerd in een kale boom op een heel dun takje

of ga terug naar de
Dieren Pagina

Leuke weetjes over Roofvogels

DE OGEN
Roofvogels kunnen erg goed zien, zodat als ze hoog in de lucht vliegen ze toch nog hun prooi kunnen zien. De ogen staan aan de zijkant van het hoofd zodat ze bijna helemaal rond kunnen kijken. Zij zien ook de beweging makkelijker dan wij waardoor ze ook vliegende vogels makkelijk kunnen vangen.

DE VLEUGELS
Roofvogels hebben erg grote vleugels. Daarmee kunnen ze goed zweven. Een arend of een buizerd kun je hoog in de lucht zien cirkelen zonder dat ze met hun vleugels slaan, zo’n zweefvlucht kost weinig kracht, alleen gaat het niet erg hard. Valken hebben echte puntvleugels waardoor ze heel snel zijn. Als een valk op andere vogels jaagt laat hij zich vallen in een duikvlucht. Sommige vogels kunnen dan wel 300 kilometer per uur naar beneden storten en daardoor een prooi neerslaan.

DE KLAUWEN
De klauwen zijn het belangrijkste wapen van een roofvogel. Daarmee grijpen ze hun prooi, ze doden hem en ze verslepen hem naar een rustige plek om op te eten. Ze hebben sterke poten met krachtige tenen en lange gekromde nagels. Vaak is de middelste teen extra lang, die vormt samen met de lange achterteen een soort tang.

DE NEUS
De meeste roofvogels kunnen niet goed ruiken, net als de meeste andere vogels.

DE HAAKSNAVEL
Roofvogels herken je aan hun puntige kromme bek. Die scherpe snavel gebruiken ze om een prooi te verscheuren. Kleine prooien kunnen ze in een keer doorslikken maar grotere prooien doden ze eerst met hun scherpe klauwen. De snavel is daar niet goed voor. Als de prooi dood is gaan ze met hun snavel trekken, bijten, plukken en scheuren. Valken hebben een “valkentand” in hun snavel. Dat is een extra puntje waarmee ze bij een prooi de nek kunnen breken.

DE OREN
Bij roofvogels kun je de oren bijna niet zien, er zitten allemaal veertjes voor.
Toch kunnen de meeste roofvogels erg goed horen.

Roofvogels zijn vleesetende vogels en zijn meesters in het vangen van hun levende prooidieren. Zij grijpen hun prooi uit het water, uit de lucht of op de grond. 

 • Nesten van roofvogels heten horsten.
  De kuikens zijn nestblijvers en worden door paps en mams gevoed. 
 • Veel roofvogels zijn bedreigde diersoorten. Dat komt omdat ze aan het eind van de voedselketen staan. Zo krijgen ze bijvoorbeeld veel gif binnen dat door mensen wordt gestrooid tegen muizen en dergelijke.
 • Er wordt veel op roofvogels gejaagd. Ze vangen namelijk dieren, zoals patrijzen en dergelijke, die jagers juist voor zichzelf hebben gekweekt. Jagers willen hun kostbare buit niet door roofvogels laten inpikken. Landbouwers zijn ook bang dat roofvogels hun vee aan zullen vallen.
  Maar dat is niet echt logisch. De meeste boerderijdieren zijn voor
  roofvogels veel te groot.
 • De snelste roofvogel is de slechtvalk. In een duikvlucht kan hij een snelheid bereiken van meer dan 350 km/uur.
 • De grootste roofvogel in Nederland is de zeearend.

UILEN
Uilen behoren ook tot de categorie roofvogels. De prooien van uilen bestaan voornamelijk uit muizen e.d. De meeste uilen jagen ’s nachts maar er zijn ook uilen die overdag op zoek gaan naar voedsel.

Aangezien ik veel steenuiltjes heb mogen fotograferen is hier een aparte pagina voor aangemaakt. Om deze te bewonderen klik dan hier.

Ransuil

De Ransuil komt voor in bosachtige gebieden met naaldbomen en open terreinen.
In de winter verblijven de Ransuilen graag in elkaars gezelschap.
In hun roestplaatsen, in naaldbomen, struiken, knotwilgen of wilde hagen, rusten ze soms in grote groepen tot wel 100 exemplaren.

Opvallend aan het uiterlijk van de Ransuil zijn met name zijn lange oorpluimen, wat overigens geen echte oren zijn. De ogen zijn oranje-geel.

Verwarring met de Oehoe, die ook oorpluimen heeft is mogelijk, maar de Oehoe is aanzienlijk groter dan de Ransuil.
Net als de meeste uilen is ook de Ransuil vooral actief als het donker is.
De ransuil jaagt op knaagdieren en rustende vogels.

Bosuilen

Bosuilen komen algemeen voor in bossen, parken en tuinen. Bosuilen jagen vrijwel ’s nachts en in de schemering. Overdag houden ze zich schuil in de top van een boom.
Toch zijn ze soms ook overdag te zien als ze geplaagd worden door kleine vogels die de bosuilen proberen te verjagen.

Het voedsel van de bosuil bestaat voornamelijk uit muizen, maar ook andere kleine zoogdieren en vogels worden gegeten. De onverteerbare delen van zijn prooien worden in de vorm van braakballen uitgebraakt.

Oehoe

De Oehoe is 60 tot 75 cm lang en heeft een spanwijdte van 160-188 cm.
De maximale leeftijd is 75 jaar. Kenmerkend aan de Oehoe zijn de grote ogen en de vaak te lange oorpluimen.

De oogkleur varieert van felgeel tot vuur-oranje. Oehoes zijn, in tegenstelling tot ander uilen, niet dagblind, en zien dus ook goed overdag.

Door de combinatie van een bijzonder goed gehoor en zicht kan de Oehoe kleine prooien van veraf opsporen. Houtduiven, muizen, ratten, egels en kraaiachtigen vormen het voornaamste basisvoedsel van de Oehoe.

Sperweruil

De Sperweruil is een uil van gemiddelde afmetingen. De term Sperwer in zijn naam refereert aan de vorm van zijn vleugels en aan zijn lange staart die aan de Sperwer doen denken.

De Sperweruil heeft een ronde kop met gele ogen, hij wordt 36 tot 41 cm groot. Hij heeft een voorkeur voor bossen waar grote open plaatsen in voorkomen.
Zijn nest bouwt hij in holle bomen of hij gebruikt een verlaten nest van een andere grote vogel.

De Sperweruil is overwegend overdag actief, hij voedt zich met muizen en andere kleine knaagdieren. In Nederland is de Sperweruil een zeldzame dwaalgast. Er zijn tussen 1900 en 2014 vier maal Sperweruilen waargenomen.

Velduil

De Velduil is in Nederland een zeer schaarse broedvogel. Het leefgebied van deze uil bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland.
Om de drie jaar bereikt de muizenstand een hoogtepunt, alleen in deze jaren broedt de velduil. Het nest wordt op de grond gebouwd in een ondiepe kuil, waarin het vrouwtje 4 tot 7 witte eieren legt.

De Velduil is ongeveer 38 cm groot en 200 tot 500 gram zwaar.
De Velduil is gespecialiseerd in de jacht op kleine knaagdieren zoals muizen, dit gebeurd overdags.

De rug is donker met talrijke vaalwitte vlekken. Doordat ook de buik en de onderzijde vaalwit zijn, maakt deze uil met name in de vlucht een lichte indruk.
 De grote kop bevat een opvallende ronde gezichtssluier, felgele ogen en twee korte oorpluimpjes.

error: Sorry op deze foto zit copyright, neem contact op als je deze foto wilt gebruiken.
terug naar boven